favorite Kvicksilverfria batterier
favorite Fri frakt från 500kr
favorite 1-3 dagars leverans

Så förebygger du nedsatt hörsel

Även om inte alla typer av hörselskador går att förebygga så finns det saker man kan göra för att minska risken för åldersrelaterad hörselnedsättning. Att exponering av höga ljud kan leda till nedsatt hörsel vet nog de flesta men det finns andra saker som du kan göra för att minimera risken.

1. Se över din blodtryck och  hjärthälsa

Högt blodtryck och hjärtsjukdomar kan skada blodkärlen i dina öron. Om du har högt kolesterol eller blodtryck så rådgör med din läkare.

2. Motionera regelbundet

Det är bevisat att motion kan hjälpa till att bibehålla hörseln. Att delta i regelbunden fysisk aktivitet kan fördröja åldersrelaterad hörselförlust eller presbyacusis vilket drabbar en fjärdedel av personer mellan 65-74 år och hälften av de som är 75 år och äldre. 

3. Ät vitaminer och mineraler

Flera vitaminer, speciellt B12 är viktiga för att bibehålla god hörsel. Det samma gäller minteraler såsåm kalium och magneium. Det finns ett samband mellan järnbrist och nedsatt hörsel så försök att få med även det i din kost.

4. Håll din diabetes under kontroll

Forskare har sett att  personer med diabetes har dubbelt så stor riska att drabbas av nedsatt hörsel. Precis som med högt blodrtyck så kan diabes förstöra cellerna i innerörat. Kontrollera ditt blodsocker och följ din doktor råd för att hantera din diabetes.

5. Sluta röka och drick mindre alkohol

Studier visar att cigarettrök både direkt och passiv kan ha en stor påvärkan på en persons hörsel. Det samma gäller alkohol