favorite Kvicksilverfria batterier
favorite Fri frakt från 500kr
favorite 1-3 dagars leverans

Även en mild hörselnedsättning bidrar till nedsatt kognitiv förmåga

När man först börjar förlora hörseln så är det vanligt att man ignorerar sina hörsvårigheter då man menar att det inte är ett stort problem. Att ignorera sin hörselskada i tidigt stadie kan gör dock att man förlorar chansen att behandla sin nedsatta hörsel när den är som mest behandlingsbar. Studier visar att även milda hörselskador kan leda till kognitiva problem, i värsta fall demens.

Därför är det viktigt att behandla en hörselskada

En mild hörselskada kan upplevas som ett litet besvär snarare än ett problem. Med nedsatt hörsel så får du svårare att förstå tal, följa med i konversationer och höra viktiga ljud i din omgivning. Detta skapar onödig stress för din hjärna som försöker pussla ihop dom inkommande ljuden. Även om du tror hänger med så får du aldrig riktigt ett helhetsgrepp av situationen.

Det betyder att din hjärna behöver extra tid, fokus och energi för att ta in samma information som en en hjärna med frisk hörsel. Det tar mer mentala resurser och längre tid att få fram mindre träffsäkra resultat. Dessutom så tar detta uppmärksamhet från andra kognitiva uppgifter såsom koordination, balans och problemlösning. Obehandlad hörselskada belastar din hjärna konstant mer än den normala kapaciteten. Stressen som en obehandlad hörselskada kan i längden skapa signifikanta konsekvenser.  På sikt så anpassar sig hjärnan nya mönster skapas. Desto längre du väntar med att börja använda hörapparat, desto svårare kommer det vara att anpassa sig till en när du väl börjat använda en.

Kognitiva problem kan i värsta fall leda till demens. Flera studier har sett ett samband mellan obehandlad hörselskada ökar risken för demens. Människor med svår hörselskada har fem gånger större risk att drabbas av demens än populationen i övrigt. Även människor med mild hörselskada har dubbelt så stor risk att drabbas av demens i jämförelse med de som har normal hörsel.

Behandla nedsatt hörsel

Att nedsatt hörsel kan försämra din kognitiva förmåga är en viktig anledning att du så fort som möjligt ska behandla din nedsatta hörsel. Användning av hörselapparat avlastar bland annat din kognitiva påfrestning. Om du precis fått en mild hörselskada så är det viktigt att få hjälp. Att tidigt vänja sig vid hörapparat minskar de långvariga konsekvenserna av att leva med en obehandlad hörselskada.

 

Källor: